Bluff your way into public speaking

In 1991 nam ik deel aan een public speaking competition. Die werd in Nederland georganiseerd door het Genootschap Nederland-Engeland. Het was heel leuk, tot bleek dat het gebruikelijk was dat je de speech ook zelf zou schrijven. Dat leverde mijn eerste writers block op. Het was een worsteling die ik zonder intensieve inmenging van mijn leraar Engels nooit te boven was gekomen. Het geven van de speech ging me wel goed af. Ik vond het eigenlijk geen kunst, meer een verzameling trucjes. Ik imiteerde een prachtig BBC-accent, keek op de juiste momenten de zaal in en lachte met een milde glimlach om mijn eigen grapjes. Het was een groot succes. Continue reading “Bluff your way into public speaking”