Queeste

Queeste is een Nederlandstalig rollenspel, dat in 1980 is bedacht door Joop Oele. Door de jaren heen zijn er heel wat queesteverhalen geschreven door verschillende auteurs. Deze website geeft een overzicht van het beschikbare materiaal. Deze verhalen zijn in de jaren ’90 verzameld, bewerkt en opnieuw vormgegeven om ze voor iedereen toegankelijk te maken. Op deze pagina vind je een overzicht van al het beschikbare materiaal, en je kunt het (nadat je je e-mailadres hebt achtergelaten) direct downloaden.

Let wel dat het materiaal niet vrij is van copyright. Je mag het voor je eigen spel gebruiken, maar niet verder verspreiden of publiceren.

De pdf’s bevatten zowel de teksten van de verhalen als alle bijbehorende illustraties. De opmaak is op A4. Sommige verhalen bevatten tweezijdige queestekaartjes, die het beste dubbelzijdig geprint kunnen worden, of na printen en knippen op elkaar geplakt moeten worden.

Wie overzicht wil krijgen over het beschikbare materiaal en alle verhalen vindt in de Achtergronden (opgenomen bij de regelboeken) een beschrijving van de inhoud en de volgorde van de belangrijkste queesteverhalen.

Queeste

Dit is een lijst van avonturen en regelboeken voor het spel queeste.

Queeste Regelboeken

Deze download omvat de volgende uitgaven:

 • Spelregels - Alle spelregels van het spel Queeste.

 • Inwijdingsspecial - Hierin staat wat de spelers allemaal kunnen worden.

 • Achtergronden - Alle informatie over het land Lamutria, de geschiedenis, de queesten die er gespeeld kunnen worden en bergen nuttige informatie voor de spelleider.

 • Voorwerpen - Van boetekruik tot zonneruiterszwaard: alle voorwerpen uit de Inwijdingsspecial en de queesten Tocht naar de Onderwereld tot en met Surgat.

DOWNLOAD

Stuur download link naar:

Ik download het spel Queeste en de bijbehorende queesteverhalen alleen voor persoonlijk gebruik. Ik respecteer het copyright van Joop Oele en andere betrokken auteurs.

De queesten rond het ontsluitingsteken

Verhalen Queeste-Canon


Dit zijn de eerste en belangrijkste queeste-verhalen die samen een reeks vormen. Ze worden op de aangegeven volgorde gespeeld. Desgewenst kunnen andere queesteverhalen worden gevoegd (niet in deze download). 


 • Tocht naar de Onderwereld

 • Grint


 • Tigris


 • Oosterterpe


 • Sardon

 • Slotmar

 • Kemola 

 • Perlon

 • Whandal

 • Hyksos-saga

 • Surgat


DOWNLOAD

Stuur download link naar:

Ik download het spel Queeste en de bijbehorende queesteverhalen alleen voor persoonlijk gebruik. Ik respecteer het copyright van Joop Oele en andere betrokken auteurs.

Andere Queestes

Andere queesten in Lamutria
Rannar
Ginder
Gilmor
Har-Hambir
Lindar
 De Zwarte Crypte
Midzomernacht
Tijdqueeste
Chaotrevera | Bomesjand
Supermarktqueeste
De Witte Dwerg
Shakti
Vaarwel Lamutria en andere verhalen
H.E.S.
Het Orakel van Timanti
 
Queesten in Heraldinië
GW-circuit
Loch Gold
Barn
 

Queesten in de wereld Pri
Boutha de Oeziman
De queeste Pri
De Grote Kraker
Lur

Overige Queesten

Heksenavontuur
Contra-dieven
Heura’s dochter
Enid
Wins
Invasie der Sauriërs
De zangvogel
Paniek in Klein Keutel
Kiezel

Midzomernacht
Ginder
Tijd-queeste
Witte Dwerg
Har-Hambir
De Zwarte Crypte
Rannar
Kemola
Whandal
Loch Gold
Perlon
Surgat
Gilmor
Lur
Shakti
Paniek in klein keutel+vervolg
Invasie der Sauriërs
Wins
De zangvogel
Heura’s dochter
De verboden tempel van Grinjar
De verboden stad
De krankzinnige weddenschap
Enid
GW-circuit
Heksenverhaal
Bananenwhisky
Lindar
De terugkeer der Zygmanen
Kiezel
Sarapis
Chaotrevera/Bomesjand
Supermaktqueeste
De donderkarqueeste

Bundel ‘Vaarwel Lamutria’

 • Honden van Baruh
 • Waldorf
 • Kampa
 • De herberg
 • Slotmar II
 • Vaarwel Lamutria
 • Het oude landhuis
 • De drakenburcht