Bad-writers-trip – het zal de wijn wel zijn geweest

Als ik schrijf wil ik mijn hoofd zo helder mogelijk hebben. Voor mij geen speed of lsd, geen paddo´s of salamanders, zelfs geen stickie. Ook niet als ik niet schrijf trouwens. Bij het schrijven verdraag ik geen alcohol en zeker geen kater. Al mag ik na het schrijven graag een glas wijn drinken. Tijdens het werk wil ik zelfs niet te veel koffie. Een helder hoofd: ik wil weten wat ik doe en ik wil dat mijn gevoelens echt zijn, niet uitvergroot of vertekend. Continue reading “Bad-writers-trip – het zal de wijn wel zijn geweest”

Hoe kun je schrijven in clair-obscur?

Als je schildert vang je wat je ziet op doek. In die handeling gaat het uiteindelijk om het vangen van het licht. Schrijven is evenzeer voor een belangrijk deel waarnemen. Bij zowel schilderen als schrijven is de waarneming subjectief. Kunst ontstaat doordat de hand van de meester de suggestie wekt van een gevoel of een verhaal. En op die manier klinkt in een prozawerk de stem van de auteur door en geeft hij leven aan wat is waargenomen en vastgelegd. Continue reading “Hoe kun je schrijven in clair-obscur?”

Hoe verwoord je toch de meest intieme gedachten van een personage

Waar het gaat om het scheppen van mooie personages is schrijven toch vaak een beetje boetseren. Kneden, toevoegen, weghalen, goed voelen, druk uitoefenen, vormen. Een eerste impressie kan met een paar woorden gegeven zijn, maar daarna is het zoeken naar de gedachten, de innerlijke drijfveren en overtuigingen, het typerende woord- en zinsgebruik. Al die zaken. Continue reading “Hoe verwoord je toch de meest intieme gedachten van een personage”